Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Podocarpus thuộc họ Podocarpaceae
 2. Podochilus thuộc họ Orchidaceae
 3. Podophyllum thuộc họ Berberidaceae
 4. Pogonatherium thuộc họ Poaceae
 5. Pogonatherum thuộc họ Poaceae
 6. Pogostemon thuộc họ Lamiaceae
 7. Poicilospermum thuộc họ Urticaceae
 8. Poikilospermum thuộc họ Urticaceae
 9. Poilannammia thuộc họ Melastomataceae
 10. Polianthes thuộc họ Alismataceae
 11. Pollia thuộc họ Commelinaceae
 12. Pollianthes thuộc họ Agavaceae
 13. Polyalthia thuộc họ Annonaceae
 14. Polycaarpae thuộc họ Caryophyllaceae
 15. Polycarpae thuộc họ Caryophyllaceae
 16. Polycarpaea thuộc họ Caryophyllaceae
 17. Polycarpon thuộc họ Caryophyllaceae
 18. Polycias thuộc họ Araliaceae
 19. Polycyas thuộc họ Araliaceae
 20. Polygala thuộc họ Polygalaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024