Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Glinus thuộc họ Molluginaceae
 2. Gliricidia thuộc họ Fabaceae
 3. Globba thuộc họ Zingiberaceae
 4. Glochidion thuộc họ Euphorbiaceae
 5. Gloriosa thuộc họ Melanthiaceae
 6. Glossocarya thuộc họ Verbenaceae
 7. Glossochilopsis thuộc họ Orchidaceae
 8. Glossogyne thuộc họ Asteraceae
 9. Glossostigma thuộc họ Scrophulariaceae
 10. Gluta thuộc họ Anacardiaceae
 11. Glycine thuộc họ Fabaceae
 12. Glycosmis thuộc họ Rutaceae
 13. Glycyrrhiza thuộc họ Fabaceae
 14. Glyptopetalum thuộc họ Celastraceae
 15. Glyptostrobus thuộc họ Taxaceae
 16. Gmelina thuộc họ Verbenaceae
 17. Gnaphalium thuộc họ Asteraceae
 18. Gnetum thuộc họ Gnetaceae
 19. Godetia thuộc họ Onagraceae
 20. Gomphandra thuộc họ Icacinaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024