Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Cheilocostus thuộc họ Costaceae
 2. Cheiropleuria thuộc họ Cheiropleuriaceae
 3. Cheirostylis thuộc họ Orchidaceae
 4. Chenopodium thuộc họ Chenopodiaceae
 5. Chilocarpus thuộc họ Apocynaceae
 6. Chiloschista thuộc họ Orchidaceae
 7. Chimonanthus thuộc họ Calycanthaceae
 8. Chimonobambusa thuộc họ Poaceae
 9. Chionachne thuộc họ Poaceae
 10. Chionographis thuộc họ Liliaceae
 11. Chirita thuộc họ Gesneriaceae
 12. Chisocheton thuộc họ Meliaceae
 13. Chloranthus thuộc họ Chloranthaceae
 14. Chloris thuộc họ Poaceae
 15. Chlorophytum thuộc họ Agavaceae
 16. Choerospondias thuộc họ Anacardiaceae
 17. Chonemorpha thuộc họ Apocynaceae
 18. Christella thuộc họ Thelypteridaceae
 19. Christensonia thuộc họ Orchidaceae
 20. Christia thuộc họ Fabaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024