Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Cansjera thuộc họ Opiliaceae
 2. Cansnora thuộc họ Gentianaceae
 3. Canthium thuộc họ Rubiaceae
 4. Capillipedium thuộc họ Poaceae
 5. Capparis thuộc họ Capparaceae
 6. Capsella thuộc họ Brassicaceae
 7. Capsicum thuộc họ Solanaceae
 8. Carallia thuộc họ Rhizophoraceae
 9. Cardamine thuộc họ Brassicaceae
 10. Cardiopteris thuộc họ Cardiopteridaceae
 11. Cardiospermum thuộc họ Sapindaceae
 12. Carex thuộc họ Cyperaceae
 13. Careya thuộc họ Lecythidaceae
 14. Caria thuộc họ Caricaceae
 15. Carissa thuộc họ Apocynaceae
 16. Carlemannia thuộc họ Carlemanniaceae
 17. Carmona thuộc họ Boraginaceae
 18. Carpesium thuộc họ Asteraceae
 19. Carpinus thuộc họ Betulaceae
 20. Carthamus thuộc họ Asteraceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024