Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Baccaurea thuộc họ Euphorbiaceae
 2. Bacopa thuộc họ Scrophulariaceae
 3. Baeckea thuộc họ Myrtaceae
 4. Balanites thuộc họ Zygophyllaceae
 5. Balanophora thuộc họ Balanophoraceae
 6. Baliospermum thuộc họ Euphorbiaceae
 7. Bambusa thuộc họ Poaceae
 8. Barclaya thuộc họ Barclayaceae
 9. Barleria thuộc họ Acanthaceae
 10. Barringtonia thuộc họ Lecythidaceae
 11. Barthea thuộc họ Melastomataceae
 12. Basella thuộc họ Basellaceae
 13. Bashania thuộc họ Poaceae
 14. Basilicum thuộc họ Lamiaceae
 15. Bauhinia thuộc họ Caesalpiniaceae
 16. Beaumontia thuộc họ Apocynaceae
 17. Beccarinda thuộc họ Gesneriaceae
 18. Begonia thuộc họ Begoniaceae
 19. Beilschmiedia thuộc họ Lauraceae
 20. Belamcanda thuộc họ Iridaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024