Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Alnus thuộc họ Betulaceae
 2. Alocasia thuộc họ Araceae
 3. Aloe thuộc họ Xanthorrhoeaceae
 4. Aloysia thuộc họ Verbenaceae
 5. Alphitonia thuộc họ Rhamnaceae
 6. Alphonsea thuộc họ Annonaceae
 7. Alpinia thuộc họ Zingiberaceae
 8. Alseodaphne thuộc họ Lauraceae
 9. Alstonia thuộc họ Apocynaceae
 10. Alternanthera thuộc họ Amaranthaceae
 11. Altheae thuộc họ Malvaceae
 12. Altingia thuộc họ Hamamelidaceae
 13. Alysicarpus thuộc họ Fabaceae
 14. Alyxia thuộc họ Apocynaceae
 15. Amalocalyx thuộc họ Apocynaceae
 16. Amaranthus thuộc họ Amaranthaceae
 17. Amaryllis thuộc họ Amaryllidaceae
 18. Amentotaxus thuộc họ Taxaceae
 19. Amesiodendron thuộc họ Sapindaceae
 20. Amischotolype thuộc họ Commelinaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024