Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Ucifera thuộc họ Orchidaceae
 2. Ulmus thuộc họ Ulmaceae
 3. Uncaria thuộc họ Rubiaceae
 4. Uncifera thuộc họ Orchidaceae
 5. Uraria thuộc họ Fabaceae
 6. Urceola thuộc họ Apocynaceae
 7. Urena thuộc họ Malvaceae
 8. Urginea thuộc họ Hyacinthaceae
 9. Urobotrya thuộc họ Opiliaceae
 10. Urochloa thuộc họ Poaceae
 11. Urophyllum thuộc họ Rubiaceae
 12. Urtica thuộc họ Urticaceae
 13. Utriculaira thuộc họ Lentibulariaceae
 14. Uvaria thuộc họ Annonaceae
 15. Vaccinium thuộc họ Ericaceae
 16. Valeriana thuộc họ Valerianaceae
 17. Vallaris thuộc họ Apocynaceae
 18. Vallisneria thuộc họ Hydrocharitaceae
 19. Vanda thuộc họ Orchidaceae
 20. Vandopsis thuộc họ Orchidaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024