Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC CHI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Toxocarpus thuộc họ Asclepiadaceae
 2. Trachelospermum thuộc họ Apocynaceae
 3. Trachycarpus thuộc họ Arecaceae
 4. Trachyspermum thuộc họ Apiaceae
 5. Tradescantia thuộc họ Commelinaceae
 6. Tradescentia thuộc họ Commelinaceae
 7. Tragia thuộc họ Euphorbiaceae
 8. Tragus thuộc họ Poaceae
 9. Trapa thuộc họ Trapaceae
 10. Trema thuộc họ Ulmaceae
 11. Trevesia thuộc họ Araliaceae
 12. Trewia thuộc họ Euphorbiaceae
 13. Triadica thuộc họ Euphorbiaceae
 14. Trianthema thuộc họ Aizoaceae
 15. Trias thuộc họ Orchidaceae
 16. Tribulus thuộc họ Zygophyllaceae
 17. Trichilia thuộc họ Meliaceae
 18. Trichodesma thuộc họ Boraginaceae
 19. Trichoglostis thuộc họ Orchidaceae
 20. Trichoglottis thuộc họ Orchidaceae


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024