Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC HỌ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Taccaceae thuộc bộ Liliales
 2. Tamaricaceae thuộc bộ Caryophyllales
 3. Taxaceae thuộc bộ Pinales
 4. Taxodiaceae thuộc bộ Pinales
 5. Tetracentraceae thuộc bộ Tetracentrales
 6. Tetragoniaceae thuộc bộ Caryophyllales
 7. Theaceae thuộc bộ Theales
 8. Thelypteridaceae thuộc bộ Aspleniales
 9. Thismiaceae thuộc bộ Dioscoreales
 10. Thymelaeaceae thuộc bộ Malvales
 11. Tiliaceae thuộc bộ Malvales
 12. Torricelliaceae thuộc bộ Cornales
 13. Trapaceae thuộc bộ Myrtales
 14. Trilliaceae thuộc bộ Liliales
 15. Triuridaceae thuộc bộ Pandanales
 16. Tropaeolaceae thuộc bộ Geraniales
 17. Turneraceae thuộc bộ Violales
 18. Typhaceae thuộc bộ Typhales
Xem Tất cả
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024