Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC HỌ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Podostemaceae thuộc bộ Malpighiales
 2. Polemoniaceae thuộc bộ Ericales
 3. Polygalaceae thuộc bộ Fabales
 4. Polygonaceae thuộc bộ Polygonales
 5. Polypodiaceae thuộc bộ Polypodiales
 6. Pontederiaceae thuộc bộ Liliales
 7. Portulacaceae thuộc bộ Caryophyllales
 8. Potaliaceae thuộc bộ Gentianales
 9. Potamogetonaceae thuộc bộ Alismatales
 10. Primulaceae thuộc bộ Primulales
 11. Proteaceae thuộc bộ Proteales
 12. Psilotaceae thuộc bộ Psilotales
 13. Pteridaceae thuộc bộ Pteridales
 14. Punicaceae thuộc bộ Myrtales
 15. Pyrolaceae thuộc bộ Ericales


Tất cả A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Trang:   1  2 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023