Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC HỌ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Paeoniaceae thuộc bộ Dilleniales
 2. Pandanaceae thuộc bộ Pandanales
 3. Papaveraceae thuộc bộ Papaverales
 4. Passifloraceae thuộc bộ Violales
 5. Pedaliaceae thuộc bộ Lamiales
 6. Pentaphragmataceae thuộc bộ Asterales
 7. Pentaphylacaceae thuộc bộ Theales
 8. Penthoraceae thuộc bộ Saxifragales
 9. Philydraceae thuộc bộ Liliales
 10. Phrymaceae thuộc bộ Lamiales
 11. Phytolaccaceae thuộc bộ Caryophyllales
 12. Pinaceae thuộc bộ Pinales
 13. Piperaceae thuộc bộ Piperales
 14. Pittosporaceae thuộc bộ Saxifragales
 15. Plagiogyriaceae thuộc bộ Cyatheales
 16. Plantaginaceae thuộc bộ Lamiales
 17. Platanaceae thuộc bộ Hamamelidales
 18. Plumbaginaceae thuộc bộ Plumbaginales
 19. Poaceae thuộc bộ Poales
 20. Podocarpaceae thuộc bộ Pinales


Tất cả A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Trang:   1  2 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024