Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC HỌ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Cheiropleuriaceae thuộc bộ Gleicheniales
 2. Chenopodiaceae thuộc bộ Caryophyllales
 3. Chloranthaceae thuộc bộ Laurales
 4. Chrysobalanaceae thuộc bộ Rosales
 5. Clethraceae thuộc bộ Ericales
 6. Clusiaceae thuộc bộ Theales
 7. Cochicaceae thuộc bộ Liliales
 8. Cochlospermaceae thuộc bộ Violales
 9. Combretaceae thuộc bộ Myrtales
 10. Commelinaceae thuộc bộ Commelinales
 11. Connaraceae thuộc bộ Oxalidales
 12. Convallariaceae thuộc bộ Liliales
 13. Convolvulaceae thuộc bộ Solanales
 14. Cornaceae thuộc bộ Cornales
 15. Costaceae thuộc bộ Zingiberales
 16. Crassulaceae thuộc bộ Saxifragales
 17. Crypteroniaceae thuộc bộ Saxifragales
 18. Cucurbitaceae thuộc bộ Cucurbitales
 19. Cupressaceae thuộc bộ Pinales
 20. Cuscutaceae thuộc bộ Solanales


Tất cả A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Trang:   1  2  3 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024