Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC HỌ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Valerianaceae thuộc bộ Dipsacales
 2. Verbenaceae thuộc bộ Lamiales
 3. Violaceae thuộc bộ Violales
 4. Viscaceae thuộc bộ Santalales
 5. Vitaceae thuộc bộ Vitales
 6. Woodsiaceae thuộc bộ Aspleniales
 7. Xanthorrhoeaceae thuộc bộ Liliales
 8. Xoa-1 thuộc bộ Apiales
 9. xoa-10 thuộc bộ Gleicheniales
 10. xoa-11 thuộc bộ Cyatheales
 11. Xoa-12 thuộc bộ Liliales
 12. xoa-13 thuộc bộ Aspleniales
 13. xoa-14 thuộc bộ Cyatheales
 14. xoa-15 thuộc bộ Pteridales
 15. xoa-16 thuộc bộ Welwitschiales
 16. Xoa-2 thuộc bộ Cyatheales
 17. Xoa-3 thuộc bộ Liliales
 18. xoa-4 thuộc bộ Myrtales
 19. xoa-5 thuộc bộ Polypodiales
 20. xoa-6 thuộc bộ Liliales


Tất cả A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Trang:   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024