Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC HỌ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Plantaginaceae thuộc bộ Lamiales
 2. Platanaceae thuộc bộ Hamamelidales
 3. Plumbaginaceae thuộc bộ Plumbaginales
 4. Poaceae thuộc bộ Poales
 5. Podocarpaceae thuộc bộ Pinales
 6. Podostemaceae thuộc bộ Malpighiales
 7. Polemoniaceae thuộc bộ Ericales
 8. Polygalaceae thuộc bộ Fabales
 9. Polygonaceae thuộc bộ Polygonales
 10. Polypodiaceae thuộc bộ Polypodiales
 11. Pontederiaceae thuộc bộ Liliales
 12. Portulacaceae thuộc bộ Caryophyllales
 13. Potaliaceae thuộc bộ Gentianales
 14. Potamogetonaceae thuộc bộ Alismatales
 15. Primulaceae thuộc bộ Primulales
 16. Proteaceae thuộc bộ Proteales
 17. Psilotaceae thuộc bộ Psilotales
 18. Pteridaceae thuộc bộ Pteridales
 19. Punicaceae thuộc bộ Myrtales
 20. Pyrolaceae thuộc bộ Ericales


Tất cả A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Trang:   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024