Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC HỌ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Acanthaceae thuộc bộ Lamiales
 2. Aceraceae thuộc bộ Sapindales
 3. Acoraceae thuộc bộ Acorales
 4. Actinidiaceae thuộc bộ Ericales
 5. Adiantaceae thuộc bộ Polypodiales
 6. Agavaceae thuộc bộ Asparagales
 7. Aizoaceae thuộc bộ Caryophyllales
 8. Alangiaceae thuộc bộ Cornales
 9. Alismataceae thuộc bộ Alismatales
 10. Alliaceae thuộc bộ Asparagales
 11. Altingiaceae thuộc bộ Hamamelidales
 12. Amaranthaceae thuộc bộ Caryophyllales
 13. Amaryllidaceae thuộc bộ Asparagales
 14. Anacardiaceae thuộc bộ Sapindales
 15. Ancistrocladaceae thuộc bộ Theales
 16. Anisophyllaceae thuộc bộ Myrtales
 17. Anisophylleaceae thuộc bộ Cucurbitales
 18. Annonaceae thuộc bộ Magnoliales
 19. Apiaceae thuộc bộ Cornales
 20. Apocynaceae thuộc bộ Gentianales


Tất cả A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024