Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với

Nhóm nghiên cứu và phát triển ứng dụng Thực vật Việt Nam

Thành viên ban quản trị website:

 1. TS. Vũ Anh Tài
 2. CN. Ngô Trường Giang
 3. TS. Nguyễn Thanh Tuấn
 4. KS. Trần Trung Hiếu

Thành viên phụ trách các lĩnh vực chuyên môn

 1. Tổng phụ trách chuyên môn: Vũ Anh Tài
 2. Thực vật học:
  1. ThS. Ngô Đức Phương
  2. ThS. Nguyễn Quỳnh Nga
  3. ThS. Phạm Văn Thế
  4. TS. Nguyễn Sinh Khang
  5. TS. Bùi Văn Thanh
  6. TS. Nguyễn Thế Cường
  7. ThS. Hoàng Thanh Sơn
  8. TS. Nguyễn Thị Kim Thanh
  9. ThS. Trịnh Ngọc Bon

Các lĩnh vực khác:

  1. Bảo tồn thiên nhiên: ThS. Nguyễn Anh Đức
  2. Hoạt động khoa học: TS. Vũ Anh Tài
  3. Kiến thức cây trồng: ThS. Hoàng Gia Trinh
  4. Kiến thức pháp lý: TS. Vũ Anh Tài
  5. Phân vùng sinh thái: TS. Nguyễn Thanh Tuấn
  6. Trẻ em với thiên nhiên: CN. Cấn Mỹ Hạnh
  7. Quản lý dữ liệu: KS. Trần Trung Hiếu

Các tin liên quan
exec relative news pieces

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024