Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Passiflora siamica Craib
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lạc tiên thái; Nhãn lồng thái lan; Tho bọ
Tên khác: Passiflora octandra Gagnep., non Thomps. ex DC.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Violales
Họ: Passifloraceae
Chi: Passiflora

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2019