Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CODE
LOÀI

Tên Khoa học: Melientha suavis Pierre
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau sắng; Rau ngót núi; Ngót rừng; Phắc van (Rau ngọt)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Melientha suavis - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Melientha suavis - SHOANG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Santalales
Họ: Opiliaceae
Chi: Melientha

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2018