Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Itea
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Y tọa
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNGLoài Y tọa đông - Itea orientalis

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Saxifragales
Họ: Iteaceae

CÁC LOÀI
Itea chinensis
Itea macrophylla
Itea puberula
Itea thorelii

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2019