Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CODE
LOÀI

Tên Khoa học: Fraxinus rhynchophylla Hance.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tần bì lá mũi; Khổ lịch bạch lạp thụ
Tên khác: Fraxinus chinensis Roxb. var. rhynchophylla (Hance) Hemsl.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Oleaceae
Chi: Fraxinus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2018