Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Dioscorea cirrhosa Lour. 1790 (CCVN, 3: 929).
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Củ nâu; Khoai leng
Tên khác: Dioscorea rhipogonoides Oliv. 1889. Dioscorea bonnetii A. Chev. 1918.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Liliales
Họ: Dioscoreaceae
Chi: Dioscorea

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2020