Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Cycas balansae Warb.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tuế ba-lăng-xa; Thiên tuế
Tên khác: Cycas siamensis subsp. balansae (Warb.) J. Schust; Cycas shiwandashinica H.T. Chang et Y.C. Zhong; Cycas palmatifida H.T. Chang, Y.Y. Huang et Y.C. Zhong in Chang et al.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Cycadophyta
Lớp: Cycadopsida
Bộ: Cycadales
Họ: Cycadaceae
Chi: Cycas

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2019