Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

CƠ SỞ DỮ LIỆU
THỰC VẬT
1. Hướng dẫn tra cứu
2. Phân loại từ hình thái
3. Danh sách phân bố
4. Các dạng sống
5. Công dụng của thực vật

Lượt truy cập thứ 10,244,299
Có 217 người đang truy cập


Tương thích với

TIÊU ĐIỂM

Aspidistra tillichiana (Asparagaceae) - Loài mới phát hiện ở miền Bắc Việt Nam

Gần đây, Tillich (2014) đã lập khóa phân loại 43 loài Tỏi đá Aspidistra Ker Gawler (1822: 628) phân bố ở Việt Nam. Trong đó có 2 loài A. bicolor Tillich (2005: 317) và A. subrotata Wan & Huang (1987: 223) - loài được mô …

Phòng kỷ Nam Bộ, Aristolochia cochinchinensis (họ Phòng kỷ - Aristolochiaceae), loài mới phát hiện tại Việt NamChè sơn thái Camellia sonthaiensis (họ Chè - Theaceae), loài mới phát hiện ở Việt Nam

HÌNH VÀ ẢNH
Ảnh trong ngày...
VIDEO
Video thử nghiệm

TIN MỚI

Hỏi & Đáp về Thực vật
Hỏi đáp về thực vật

TỪ KHÓA

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2015